Prečítajte si pozorne Zásady ochrany osobných údajov, aby ste porozumeli, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a vašimi právami na ochranu osobných údajov.

Goldberg Media Kft. (daňové identifikačné číslo: 25736810-2-13, sídlo: 2724 Újlengyel Határ út 12., ďalej len: Správca údajov) ako správca údajov poskytuje na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov č. 2016/679 Európskej únie [ďalej len: Nariadenie]. informácie o správe údajov implementovanej v súvislosti s ním prevádzkovaným internetovým obchodom na webovej stránke https://vitaful.sk/.

Údaje správcu údajov

Meno správcu údajov: Goldberg Media Kft.

Sídlo: H-2724 Újlengyel Határ út 12.

Telefónne číslo správcu údajov: +36 30 435 0290

E-mailová adresa správcu údajov: hello@vitaful.sk

Webová stránka: https://vitaful.sk/

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom prevádzkovania internetového obchodu na webovej stránke https://vitaful.sk/, predaja a propagácie produktov ponúkaných webovým obchodom (marketingové aktivity). Spracovávame tiež údaje registrovaných zamestnancov tlače, aby sme zachovali tlačové vzťahy.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame z nasledujúcich právnych dôvodov:

 • prevádzka internetového obchodu [priezvisko, meno, profilový obrázok, e-mailová adresa, heslo, skutočnosť vylúčenia z nákupu, vylúčenie z určitých spôsobov platby, vernostné body, skutočnosť použitia kupónu, komentáre, nákupy] - článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, tj. správa údajov je založená na vašom súhlase
 • údaje týkajúce sa plnenia kúpnych zmlúv na produkty ponúkané webovým obchodom (fakturácia, dodanie) [priezvisko, meno, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, finančné údaje spojené s nákupom, fakturačné meno a adresa] - článok 6 ods. 1 písm. b) bod, teda spracovanie údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy s vami uzatvorenej
 • údaje týkajúce sa marketingových aktivít (zasielanie noviniek, oznámenie o vypredanom produkte, personalizované ponuky, marketing založený na dátach) [priezvisko, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, potvrdenie newslettera, odhlásenie z odberu noviniek, pohlavie, dátum narodenia, dátum menín, zákaznícky segment, či je  užívateľ zákazník, používateľská hodnota, skutočnosť automatických sérií pošty, vernostné body, historické nákupy, skutočnosť použitia kupónu, požiadavka na zaslanie SMS správy, obľúbený produkt, produktový kredit, kredit na kupón, e-maily zaslané vitaful-u] - článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, tj správa údajov je založená na vašom súhlase

Kategórie spracúvaných osobných údajov a doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje spracovávame po nasledujúce obdobia:

 1. prevádzka internetového obchodu - až do odvolania vášho súhlasu,
 2. údaje týkajúce sa plnenia kúpno-predajných zmlúv na produkty ponúkané internetovým obchodom - 5 rokov po splnení zmlúv
 3. údaje týkajúce sa marketingových aktivít - kým nebude odvolaný váš súhlas,

Doba uchovávania dokumentov, z ktorých vychádzajú účtovné záznamy, je 8 rokov.

Ak je to potrebné v priebehu prebiehajúceho úradného, ​​súdneho alebo iného konania na preukázanie splnenia našich právnych povinností alebo na podanie, výkon alebo ochranu právneho nároku, môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné aj po uplynutí vyššie uvedenej doby.

Používanie cookies

Pri používaní webovej stránky, nastaví súbor cookie („session cookie”) súvisiaci so stiahnutím tejto webovej stránky do vášho prehliadača. Súbory cookie vám pomôžu nájsť ponuky, ktoré sa vám najviac páčia pri surfovaní po sieti, a dosiahnuť čo najlepší zážitok z prehliadania webových stránok. Súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať pomocou možnosti „vymazať súbory cookies“ vo vašom prehliadači.

Príjemcovia osobných údajov, spracovatelia údajov, prenos údajov

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené iba našim vyšším úradníkom alebo spracovateľom údajov uvedeným v tejto časti (iba v rozsahu nevyhnutnom pre výkon ich činností).

Pomoc spracovateľov údajov používame na tieto činnosti:

 • Goldberg Media Kft. (daňové identifikačné číslo: 25736810-2-13, sídlo: H-2724 Újlengyel Határ út 12. - distribúcia, služby reklamnej agentúry [marketing], účtovnícke a finančné služby, zákaznícke služby, IT služby;
 • Webshippy Magyarország Kft. - balenie
 • GLS Hungary Kft. - doručovanie balíkov
 • Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin4. Írsko) - štatistika návštevnosti;
 • Hotjar Ltd. (St. Julians Business Center 3, Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000 Malta) - štatistika návštevnosti;
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko) - reklamy;
 • Paypal (Kalifornia, USA)
 • Shopify (150 Elgin St.8th Fl. Ottawa, ON K2P 1L4 Canada)
 • Drip Global, Inc. d/b/a Drip Global (251 N. 1st Avenue, Suite 400, Minneapolis, MN 55401)
 • Microsoft (South County Business Park, One Microsoft Place Dublin, D18 P521, Írsko)
 • Optimonk International Zrt. (4028 Debrecen, Kassai út 129.)
 • PageFly (6th floor, 68 Hoang Dao Thuy St. Nhan Chinh, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam 100000)
 • SimplePay (OTP Mobil Kft. 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.)
 • Pinterest (651 Brannan St, San Francisco, CA 94107, USA)

Rozhodnutie Európskej komisie o súlade podľa článku 45 nariadenia je v platnosti bez výnimky pre príslušné tretie krajiny.

Správca údajov nemá v úmysle odovzdať osobné údaje inému príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.

Odoslanie SMS (textová správa)

Naša spoločnosť používa platformu pre zasielanie textových správ, na ktorú sa vzťahujú nasledujúce zmluvné podmienky. Súhlasom s prijímaním textových marketingových správ a oznámení vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Poskytnutím telefónneho čísla a iniciovaním nákupu alebo predplatného súhlasíte s tým, že vám môžeme zasielať textové oznámenia (súvisiace s vašou objednávkou vrátane pripomenutí produktov, ktoré zostali vo vašom košíku) a ponuky textového marketingu. Beriete na vedomie, že súhlas nie je podmienkou nákupu.

Vaše telefónne číslo, meno a podrobnosti o zakúpení zdieľame so spoločnosťou „SMSBump Inc“ so sídlom v Sofii (Bulharsko, EÚ), ktorá spravuje platformu SMS. Tieto informácie používame na to, aby sme vám zasielali cielené marketingové správy a oznámenia. Pri odosielaní textových správ preposielame vaše telefónne číslo poskytovateľovi služieb SMS, aby ste mohli doručovať správy a oznámenia.

Ak sa chcete odhlásiť z odberu textových marketingových správ a oznámení, odpovedzte na správu, ktorú ste od nás dostali, zaslaním slova STOP alebo použite odkaz na odhlásenie, ktorý sme vám v našej správe poskytli. Beriete na vedomie, že iné spôsoby, ako napríklad zasielanie alternatívnych slov alebo požiadaviek v odpovedi, sa za odhlásenie nepovažujú. Ak máte akékoľvek otázky, pošlite nám slovo HELP“ na číslo, z ktorého ste dostali správu, a my vás budeme kontaktovať.

Bezpečnosť údajov

Servery ukladajúce vaše osobné údaje sú umiestnené v serverovej miestnosti chránenej príslušnými bezpečnostnými systémami a nie sú nijako prístupné neoprávneným osobám. Plný vzdialený prístup k serverom slúžiacim na webovej stránke je možný iba prostredníctvom vysoko šifrovaného kanála, iba pre osoby, ktoré to potrebujú na prevádzku servera. Heslá poskytnuté používateľmi pri registrácii sa neukladajú v textovej podobe, je možné nájsť iba takzvanú ’hash odtlačok’ .

Práva dotknutých osôb

Prístupové právo

Máte právo od nás dostávať spätnú väzbu, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak takéto spracúvanie prebieha, máte tiež nárok na prístup k osobným údajom a informáciám súvisiacim so spracovaním údajov, ako sú definované v článku 15 nariadenia. .

Právo na opravu

Máte právo na opravu nepresných osobných údajov o vašej osobe bezodkladne na základe vašej žiadosti. Vzhľadom na účel správy údajov môžete požiadať o doplnenie vašich neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie

Máte právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu na vašu žiadosť, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 17 nariadenia, najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak odvoláte svoj súhlas, na ktorom je založené spracovanie údajov, a pre spracovanie údajov neexistuje iný právny základ. Nemôžete uplatniť svoje právo na vymazanie, ak je spracovanie nevyhnutné na predloženie, výkon alebo ochranu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie

Ste oprávnení obmedziť spracovanie údajov na vašu žiadosť, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 18. Nariadenia, najmä ak spochybňujete presnosť osobných údajov; alebo je spracovanie údajov nezákonné a namietate proti vymazaniu údajov; alebo ste protestovali proti spracovaniu údajov.

Právo na prenosnosť údajov

Máte oprávnenie dostávať svoje osobné údaje, ktoré nám poskytujete, v štruktúrovanom, široko používanom, strojovo čitateľnom formáte, a tiež ste oprávnení prenášať tieto informácie inému správcovi údajov bez toho, aby ste tomu bránili.

To je podmienené tým, že spracovanie údajov je založené na vašom súhlase a je automatizované.

Právo na odvolanie svojho súhlasu

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov pred jeho odvolaním.

Podmienky používania textového marketingu:

Používame rozhranie pre zasielanie textových správ, na ktoré sa vzťahujú nasledujúce podmienky použitia. Prihlásením sa na odber textového marketingu a oznámení súhlasíte s podmienkami používania.

Zadaním svojho telefónneho čísla pri uskutočňovaní platby a uskutočňovaní nákupu, prihlásením sa na odber pomocou registračného formulára alebo kľúčového slova súhlasíte s tým, že vám budete posielať textové upozornenia (o vašej objednávke vrátane upomienky na opustený nákup) a ponuky textového marketingu.

Beriete na vedomie, že súhlas nie je podmienkou žiadneho nákupu.

Telefónne číslo, meno a informácie o nákupe budú zdieľané na našom rozhraní SMS. „SMSBump Inc, spoločnosť so sídlom v Európskej únii so sídlom v bulharskej Sofii, EÚ. Tieto informácie sa použijú na zasielanie cielených propagačných správ a oznámení.

Po odoslaní textových správ sa vaše telefónne číslo odošle operátorovi textových správ, ktorý objednávku spracuje.

Ak sa chcete odhlásiť z ďalších textových marketingových správ a upozornení, zadajte STOP na ktorúkoľvek SMS správu, ktorú sme poslali, alebo použite odkaz na odhlásenie, ktorý je súčasťou každej z našich správ. Súhlasíte a beriete na vedomie, že alternatívne spôsoby platby, ako napríklad iné slová alebo požiadavky, sa nebudú považovať za platnú požiadavku. Môžu sa účtovať poplatky za správy a dáta.

Ak máte akékoľvek otázky, zadajte slovo "HELP“ a odošlite na číslo, z ktorého ste dostali správu. Môžete nás tiež kontaktovať a požiadať o ďalšie informácie. Ak sa chcete odhlásiť, postupujte podľa vyššie uvedeného postupu.

Sťažnosti, súdna náprava

V Maďarsku je dozorným orgánom pre ochranu údajov Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu).

Máte právo sťažovať sa dozornému orgánu, ak podľa vášho názoru spracovanie vašich osobných údajov porušuje nariadenie. Proti rozhodnutiu orgánu dozoru má buď právo na súdne odvolanie.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje neboli spracované v súlade s nariadením a porušili sme vaše práva podľa nariadenia, môžete sa obrátiť na súd.

V Maďarsku spadajú spory týkajúce sa ochrany údajov do právomoci súdov. Všeobecným pravidlom je, že v súdnych sporoch proti nám je príslušný Hlavný súd v Budapešti (Fővárosi Törvényszék).

Zdroj osobných informácií

Pri používaní nášho internetového obchodu ste nám poskytli svoje osobné údaje.